KUNSTIKONTEINER & KULTUURITEHAS POLYMER ESITLEVAD:

Hans-Gunter Lock
VALGUSTATUD HELID
Lainetus, Kassandra kaja, Improvisatsioonid live-elektroonikale

Henri Hütt
INDUSTRIAALSED VARIATSIOONID

Laupäeval, 20. novembril 2010 kell 18.00

Kultuuritehase Polümeri mustas saalis
Madara 22 / Ülase 16, Tallinn

-- sissepääs tasuta --

VALGUSTATUD HELID on kontsert Hans-Gunter Locki loomingust. Autori
esituses kõlavad filigraansed, peened, lihtsad, lakoonilised
elektroonilised helid ning laiad ja massiivsed kõlakompleksid, mis võivad
olla tekitatud sünteetiliselt või põhineda akustilistel helidel.
Improvisatsioonides on ühendatud ettemääratud elektroonilises keskkonnas
mikro- ja kesktasandil toimuv helikõrgust, rütmi ja tämbristruktuure
mõjutavate varjatud numbrimängude eksperimentaalne konstruktivism ning
vaba improvisatsioon makrotasandil. Kõike helitasandil toimuv leidub aga
ka oma kajastuse omapärases valgusre˛iis, mis on samuti live-elektroonika
interpreedi (siinkohal helilooja ise) poolt juhitud või sõltub otseselt
helis toimuvast.

INDUSTRIAALSED VARIATSIOONID on Henri Hütti helilooming, mis moodustub
erinevate helitekitajate ja –maastike lindistamisest ning läbi
elektroonilise tarkvara
tervikuks komponeerimisest. Rütmiliselt domineerib *dub*- industriaalne
alatoon, millele lisavad värvi helgemad meloodiad ning mõõdukalt
balansseeritud hüpnootiline kulgemine annab aega detailidele keskenduda.