GLOBAL CONTAINER & protoPLAY ESITLEVAD

CO-LAB´08

06-18 0KTOOBER 2008

KOLLABORATIIVNE PERFORMANCE

NÄITUS & RESIDENTUURIPROJEKT

 

DEKONSTRUKTSIOON/

REKONSTRUKTSIOON

NG KUNSTIKONTEINER TALLINN EESTI

 

EVOLUTIIVNE INSTALLATSIOON, TEGEVUSKUNST

HELIKUNST, VIDEO, KULTUURILINE ÜMBERTÖÖTLEMINE

 

ESMASPÄEV 06/10 19.30 ALGSED SOOLOTEOSED

TEISIPÄEV 07/10 19.30 UUED KOOSTÖÖD

KOLMAPÄEV 08/10 19.30 UUED KOOSTÖÖD

NELJAPÄEV 09/10 19.30 UUED KOOSTÖÖD

KOLMAPÄEV 15/10 19.30 'THE END' AVAMINE

Co-LAB'08 on Non Grata ja protoPLAY ühisprojekt, mis toob uue kunstnikegrupi Inglismaalt Eestisse töötama koos eesti kunstnikega.
Co-LAB'08 keskendub seeriale dünaamilistele koostöötööprojektidele ja loomingulise protsessi ja avaliku esitluse kiirele ringlusele seades küsimuse alla individuaalse autorluse, kultuurilise ümbertöötluse ja plagiaatluse tabu, võtab projekt individuaalsed teosed koostöö algpunktiks ja üritab ehitada nullist kollektiivse identiteedi- või vähemalt jagatud kreatiivse keskkonna. Territooriumi ja konteksti siht on hõlbustada kunstilist riski, endassesüüvimist ja dialoogi.
Co-LAB'08 on kunstnike poolt juhitav koostöö ja seeläbi avatud stsenaariumi ja situatsioonidega. Selle alguspunkt on DEKONSTRUKTSIOON/REKONSTRUKTSIOON mis loodab muuta kunstniku individuaalse loomingu grupi uurimisobjektiks. DEKONSTRUKTSIOON/REKONSTRUKTSIOON on näituse, kestvusperformance`i ja residentuuri ristand. See on pidev arenguprotsess, kus uued teosed teostatakse kollaboratiivselt galeriiruumis kogu ürituse kestel vastavalt algsetele sooloteostele.

 

http://protoplay.net/

 

GLOBAL CONTAINER & protoPLAY PRESENT

CO-LAB´08

06-18 0CTOBER 2008

COLLABORATIVE PERFORMANCE

EXHIBITION & RESIDENCY PROJECT

 

DECONSTRUCTION/

RECONSTRUCTION

NG ART CONTAINER TALLINN ESTONIA

 

EVOLUTIVE INSTALLATION, LIVE PERFORMANCE

SOUND ART, VIDEO, CULTURAL RECYCLING

 

MON 06/10 7.30PM INTIAL SOLO WORKS

TUE 07/10 7. 30PM NEW COLLABORATIONS

WED 08/10 7. 30PM NEW COLLABORATIONS

THU 09/10 7. 30PM NEW COLLABORATIONS

WED 15/10 7. 30PM OPENING OF 'THE END'

Co-LAB'08 is a joint project between Non Grata and protoPLAY, and brings a new group of UK based artists to work in Estonia alongside Estonian artists.
Co-LAB'08 focuses on a series of open-ended collaborative projects, and a rapid turnover or creation and public presentation. Questioning the notions of individual authorship, cultural-recycling and the taboo of plagiarism, the project takes individual works as a starting point for collaboration and attempts to build, from scratch, a collective identity - or at least, a shared creative space. Both the premise and the context aim to facilitate artistic risk, as well as time for reflection and conversation.
Co-LAB'08 is artist-led collaborative and hence open-ended. Its starting point is DECONSTRUCTION/RECONSTRUCTION which looks to mutate artist's individual work's into a group exploration. Deconstruction/Reconstruction looks and feels like a cross between an exhibition, a durational live art event, and a residency which is in a constant process of evolution as new pieces are made collaboratively in the space throughout the duration of the event, in response to the solo pieces of the individual artists.

 

http://protoplay.net/